Portal informacyjny dla jednostek OSP
z terenu powiatu wielickiego

I Manewry Ratownicze Powiatu Wielickiego podmiotów tworzących KSRG

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce informuje, iż na dzień 13 września 2014 r. zaplanowano przeprowadzenie I Manewrów Ratowniczych Powiatu Wielickiego.Do wzięcia udziału w manewrach zaprasza się jednostki OSP włączone do KSRG z terenu powiatu wielickiego. Manewry w swojej formule zawierać będą zadania z zakresu taktyki działań gaśniczych, ratownictwa technicznego oraz medycznego na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Szczegóły określa Regulamin Manewrów. Drużyny należy zgłaszać do dnia 31 lipca 2014 r. na załączonym formularzu. Wszelkie pytania związane z manewrami prosimy kierować do wydziału operacyjno - szkoleniowego KP PSP Wieliczka telefonicznie 12 289-49-29 lub na adres e-mail pr@pspwieliczka.pl, oraz do Powiatowego Koordynatora Ratownictwa Medycznego.
Regulamin manewrów
Formularz zgłoszeniowy04-05-2014